Alle analyser blir utført i henhold til NS-EN 13242, 13043, 12620 og 13450

Vårt laboratorium er sertifisert og godkjent for kontroll av tilslagsmasse hos Kontrollrådet med sertifiserings nr: 343


            Dette er noen av tjenestene vi utfører:


          - Humus ved gløding (218. R210)
          - Sikteprøver    (NS-EN 933-1)
          - Finstoff analyser    (NS-EN 933-1)
          - Flisighetsindeks    (NS-EN 933-3)
          - Vanninnhold  (NS-EN 1097-5)
          - Los Angeles  (NS-EN 1097-2)
          - Micro Deval  (NS-EN 1097-1)
          - Kulemølle       NS-EN 1097-9)
          - Korn densitet  (NS-EN 1097-6     

          - Slemmeanalyse (TG) 14-434                                                                                        

www.aktiweb.no